14 osobowa grupa turystów z naszej szkoły uczestniczyła w Zimowym Ptakoliczeniu w Chełmskim Parku Krajobrazowym, które odbywało się nad Zalewem w Stańkowie w ramach Ogólnopolskiego Zimowego Ptakoliczenia. Uczniowie wyposażeni w lornetki i atlasy ptaków podczas dwugodzinnego spaceru rozpoznali wiele gatunków ptaków. Mogli też prowadzić obserwacje przez profesjonalną lunetę i wysłuchać wielu ciekawych wiadomości dotyczących ptaków. Udało się zaobserwować m.in. czaple białą i siwą, kruka, myszołowa, dzięcioła średniego, łabędzia niemego, kwiczoła, potrzosa, strzyżyka, krzyżówki, mewy, rybitwy i inne. Wyniki obserwacji zostaną przekazane Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków (OTOP) i i uwzględnione w ogólnopolskich wynikach monitoringu. Na zakończenie na zmarzniętych turystów czekała gorąca herbata i pyszne pączki. Wszyscy otrzymali też po kilka drobnych upominków jak gry edukacyjne, magnesy, długopisy, pocztówki, wydawnictwa.