Dnia 12 maja 2001 r. szkoła otrzymała imię Papieża – Jana Pawła II. Od tego czasu społeczność szkolna aktywnie pracuje ze swoim Patronem. Już dzieci z klasy „O” poznają Osobę Ojca Świętego, Jego biografię, słowa hymnu szkolnego, rysują Jego portrety. 

Na uroczystościach poświęconych Ojcu Świętemu – Rocznica Pontyfikatu, Święto Patrona – prezentowane są programy artystyczne nawiązujące do Jego przesłania, testamentu. Organizowane są także gminne konkursy wiedzy, konkursy literackie, poetyckie, plastyczne, których głównym celem jest popularyzowanie wiedzy o Janie Pawle II i Jego pontyfikacie.

Uczniowie biorą udział również w konkursach powiatowych i diecezjalnych poświęconych Ojcu Świętemu. Wyjeżdżają na pielgrzymki do Częstochowy, Wadowic. Odwiedzili także Grób Jana Pawła II w Rzymie.

Nasza placówka należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Imię szkoły zobowiązuje, dlatego wszystkie uroczystości szkolne, patriotyczne, środowiskowe odbywają się w nawiązaniu do Przesłania Jana Pawła II.