My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach naszej Ojczyźnie i Tobie szkoło ślubujemy:

Zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszej nauce. Zawsze pracować sumiennie i aktywnie uczestniczyć w życiu kraju. Kochać to, co piękne i mądre. Szanować ludzi, pomagać im w potrzebie. Nieść uśmiech, optymizm i radość działania. Zachować w pamięci nauczycieli i wychowawców, koleżanki i kolegów.
Ślubujemy!!!