MAŁGORZATA MISIURA

dyrektor szkoły
pedagog, pedagog specjalny

WIESŁAWA WAWRZYK

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ANETA RADOŃ

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, muzyki 

MAGDALENA ZAŃKO

nauczyciel wychowania fizycznego 

MARIOLA CICHOSZ

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, bibliotekarz

BEATA WOROBIJ

nauczyciel matematyki, techniki, informatyki 

SŁAWOMIR KORPYSZ

nauczyciel przyrody, geografii

MARTA GÓRA

nauczyciel chemii

DOROTA ŻARDZIŃSKA

nauczyciel język angielskiego

KATARZYNA SZCZABLEWSKA-SIWEK

nauczyciel religii, doradztwa zawodowego, historii

MARIA WOŁOSZCZAK-SKROŚ

nauczyciel fizyki 

KATARZYNA HAUBER

nauczyciel języka niemieckiego,

GRZEGORZ ŚWICA

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie 

TERESA CHLEBIO

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie

DOMINIKA BRZOZOWSKA-ADAMCZYK

nauczyciel w oddziale przedszkolnym, świetlicy

DOMINIKA SITARCZUK

nauczyciel rytmiki i opiekun chóru

AGNIESZKA GRZYWACZEWSKA

nauczyciel logopeda

HONORATA KOZIOŁ

nauczyciel w oddziale przedszkolnym

ANNA POPEK

nauczyciel języka polskiego

IWONA REDKO

nauczyciel języka polskiego, historii

HONORATA TRAWIŃSKA-SOBCZYK

nauczyciel języka polskiego