RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 8:00 – 8:30
  Schodzenie się dzieci. Obserwacja dzieci, rozmowy oraz ćwiczenia dostosowane do ich możliwości, umiejętności oraz zainteresowań. Oglądanie książek, czasopism, rozwiązywanie zagadek.
 • 8:30 – 9:00
  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz grafomotorykę.
 • 9:00 – 9:30
  Zajęcia dydaktyczne cz. 1 będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego: słuchanie wierszy i krótkich opowiadań, zabawy matematyczne, zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientację przestrzenną i autoorientację.
 • 9:30 – 10:00
  Czynności higieniczne oraz przygotowania do śniadania. Spożywanie śniadania. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.
 • 10:00 – 10:30
  Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia relaksacyjne oraz zabawy integrujące.
 • 10:30 – 11:30
  Przygotowanie do wyjścia na zewnątrz. Czynności organizacyjne ubieranie się. Spacer. Gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w sali. Obserwacje przyrodnicze.
 • 11:30 – 12:00
  Przygotowanie do posiłku. Czynności porządkowo – higieniczne – mycie rąk. Spożywanie posiłku. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania oraz zasad zdrowego żywienia.
 • 12:00 – 12:30
  Zajęcia dydaktyczne cz.2 będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy integrujące grupę.
 • 12:30 – 13:00
  Dowolne zabawy w sali zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Słuchanie bajek, muzyka relaksacyjna. Prace porządkowe w sali. Zakończenie zajęć.

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH

 • Język angielski
  wtorek 10:30 – 11:00
  środa 10:30 – 11:00
 • Religia
  wtorek 8:50 – 9:20
  czwartek 12:15 – 12:45
 • Rytmika
  czwartek 10:30 – 11:15
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
  poniedziałek
 • Indywidualne zajęcia z pedagogiem
  czwartek 10:30 – 11:15