Hymn naszej szkoły

Jest taka ziemia dokoła,
To nasza Polska ojczysta.
Jest taki zakątek w sercu,
Rodzina każdemu bliska.
Jest takie miejsce, gdzie słońce
Jaśniej i mocniej zaświeci,
Drogę promieniem wskaże
Dla wszystkich w Czułczycach dzieci.

Ref.
Wielki Patronie nasz
To szkoła, to szkoła,
Ona uczy jak
Życia nie zmarnować.
Pobłogosław nam
Papieżu z polskiej ziemi,
My w Tobie odnajdziemy
Mądrość po wieczny czas.

Jest taka wola niezłomna,
Jak ptak szybuje w przestworzach.
I taka w duszy pochodnia,
Ostatnia nadzieja w morzu.
Jest taka prawda co zawsze
W mroku latarnię zapali
Honor, Bóg i ojczyzna,
Życie oddamy dla niej.

Ref.
Dobry Patronie spraw,
By szkoła, by szkoła
Nauczyła nas
Życia nie zmarnować,
Pobłogosław nam
Papieżu z polskiej ziemi,
My w Tobie odnajdziemy
Miłość po wieczny czas.