W tym roku nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła do współpracy z Klubem Szkół UNICEF.

”Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny„ https://unicef.pl/chce…/nasze-programy/klub-szkol-unicef

Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy, nasza szkoła będzie miała małą cegiełkę w budowaniu lepszego świata…

Podczas zajęć świetlicowych dzieci zostały zapoznane z historią i głównymi celami UNICEFU, a w ramach działań profilaktycznych jako pierwsze zadanie uczniowie wykonali plakat ”Stop uzależnieniom”. Głównym celem zajęć było wskazanie uczniom działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób raz ich godności osobistej, zwiększenie świadomości zagrożeń spowodowanych przez zachowania ludzi pod wpływem używek oraz rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z problemami.