Św. Jan Paweł II mówił w Kaliszu: „Historia świadczy o tym, że Polacy 🇵🇱byli zawsze narodem rycerskim⚔️. Nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zwycięstwa oręża polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dziejów, od epoki piastowskiej, poprzez Grunwald aż po Wiedeń w 1683 r. Tradycja rycerska, żołnierska, została przekazana powstańcom w okresie rozbiorów (…)”.

Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym – od 22 stycznia 1863 roku, aż do jesieni 1864 roku. W okresie tego wielkiego zrywu również na obszarze Ziemi Chełmskiej stoczono liczne bitwy i potyczki, których było łącznie ponad 20.

Nasi uczniowie🚶‍♂️🚶‍♀️ pamiętają o tych, którzy walczyli o wolność, byśmy mogli dziś cieszyć się suwerennym państwem 🇵🇱 Odwiedziliśmy nasz cmentarz🪦🪦🪦, na którym są groby powstańców styczniowych i ich rodzin. Zapaliliśmy znicze na grobie adiutanta Mariana Langiewicza – Jana Zglinickiego, który był dwa razy ciężko ranny w czasie powstania. Na chwilę modlitwy 🙏i zadumy 🕯️zatrzymaliśmy się nad grobem Teresy Kossowskiej z Karskich (ur. w 1820 w Warszawie – zm. 12 marca 1879 w Czułczycach) ziemianki, działaczki patriotycznej i kobiecej, która w latach 40. XIX wieku należała do grupy Entuzjastek oraz konspiracyjnej Organizacji kierowanej przez Edwarda Domaszewskiego a następnie Henryka Krajewskiego. Odwiedziliśmy również grób rodzinny ciotki Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego…

Pamiętamy 🇵🇱