4 listopada w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W spotkaniu uczestniczył prezes jednostki Sławomir Sitarczuk wraz z naczelnikiem Tomaszem Dederą oraz opiekunem szkolnym Natalią Kondratowicz. MDP będzie działać przy OSP w Czułczycach z uwzględnieniem Szkoły Podstawowej do której uczęszcza chętna młodzież. Podczas spotkania został przedstawiony najbliższy plan pracy oraz harmonogram zajęć które odbywać się będą w remizie naszej jednostki skupiające się głownie na tematyce pożarniczej, ale także poznamy przepisy BHP, sposoby udzielania pierwszej pomocy, zapoznamy się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Cieszymy się, że jest nas coraz więcej i chcecie podjąć wyzwanie młodego strażaka.