,, Odśmiecanie krajobrazu”

Akcja ,,Sprzątania Świata” , to międzynarodowa kampania odbywająca się w trzeci weekend września. 19 września 2023r. uczniowie klas I – V naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w akcji ,,Odśmiecania Krajobrazu” realizowanej po raz 11 przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Akcja odbyła się przy wsparciu wójta Gminy Sawin p. Dariusza Ćwira, miała miejsce na Ścieżce Przyrodniczej ,,Bachus” w Leśnictwie Sawin. Głównym jej celem było zbieranie śmieci na obszarach chronionych oraz budowanie w dzieciach świadomości ekologicznej. Podsumowaniem akcji był konkurs wiedzy. Dla uczestników przygotowany został słodki poczęstunek.