14.09.2023 r. odbyło się spotkanie z byłym dyrektorem naszej szkoły oraz historykiem regionalnym- Panem Mirosławem Dederko. Gość opowiedział o swojej pracy zawodowej oraz przedstawił prezentację multimedialną o dziejach naszego regionu. W ciekawy dla uczniów sposób przekazał informacje dotyczące historii Czułczyc, miejscowych kościołów, powojennych cmentarzy i potyczek z Powstania Styczniowego, które dotyczyły naszego regionu. Szczególnie interesujące były wzmianki o naszej wsi (religijność mieszkańców, dzieje szkolnictwa). Podczas spotkania poznaliśmy rożne aspekty życia naszych przodków. Dowiedzieliśmy się jak wyglądała ich aktywność w sferze kulturalnej, oświatowej i religijnej. Przedstawione przez historyka stare fotografie przedstawiały naszą miejscowość oraz Gminę Sawin. Spotkanie z Panem Mirosławem Dederko było ciekawą lekcją historii oraz podróżą w czasie. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją wiedzą i możliwość poznania dziejów naszej małej ojczyzny.