Udziałem w 62, Rajdzie „Jesiennym” uczniowie naszej szkoły zainaugurowali jesienny sezon turystyczny. Rajd został zorganizowany przez Oddział PTTK w Chełmie i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz Urzędu Miasta Chełm, Wzięli w nim udział uczniowie z Chełma, Czułczyc, Pawłowa, Sawina oraz turyści indywidualni m.in. z Poniatowej.

Trasa dwudniowej wędrówki liczyła blisko 30 kilometrów i wiodła przez malownicze tereny Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Przy pięknej jesiennej aurze turyści poznawali wschodnią część Roztocza na pograniczu woj. lubelskiego i podkarpackiego. Na trasie znalazły się ruiny cerkwi w Kniaziach, pozostałości dawnego klasztoru bazylianów i miejsce po pustelni Brata Alberta w Monastyrzu, Polana Dahany, rezerwat „Źródła Tanwi”, pięknie odrestaurowana drewniana cerkiew w Nowym Bruśnie, wodospad w Polance Horynieckiej, kilka zabytkowych cmentarzy. Uczestnicy rajdu mogli zaczerpnąć wody ze źródełka obok kaplicy w miejscu objawień w Nowinach Horynieckich. Dużą atrakcja były liczne bunkry i schrony bojowe tzw. Linii Mołotowa. Osobliwym miejsce była owiana legendami grupa skał o nazwie Świątynia Słońca. Uczestnicy zwiedzili kościół i ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej oraz teren byłego obozu zagłady w Bełżcu i odwiedzili uzdrowisko Horyniec Zdrój.

W schronisku w Hucie Różanieckiej rozegrano konkurs krajoznawczo przyrodniczy dotyczący Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. II równorzędne miejsce zajęli w nim Szymon i Aleksandra Cichosz, na III miejscu uplasował się Daniel Styk, a na V Justyna Ostrowska. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, drużyny dyplomy za udział, zaś wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe odznaki, opisy krajoznawcze i potwierdzenia zdobycia kolejnych punktów na odznaki turystyczne.