„Pomóż mi zrobić to samemu” –

z taką prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Marii Montessori.

To życzenie stało się później główną myślą jej wielkiej koncepcji wychowania.

# Praca własna naszych przedszkolaków 😊