Wielki Post to czas, gdy nasze oczy częściej kierują się w stronę krzyża ✝️… Patron naszej szkoły – Jan Paweł II wołał: „nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa ❤️. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”.

Przedszkolaki na katechezie „malowały” krzyże, wykorzystując do tego sensokartony i ziarna.

W naukę szacunku wobec symbolu naszej wiary zaangażowaliśmy wszystkie nasze zmysły 👀👂✋👃– z wyłączeniem smaku (nie jedliśmy ziarenek 🤦‍♀️🤦) …