Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” 🎯 planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”🗓️.

W ramach tej akcji mają Państwo możliwość skontaktowania się telefonicznego 📳📲📱z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Możecie Państwo porozmawiać z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 6 do 10 marca 2023 r., w godzinach od 14.00 do 18.00.

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 500 303 388

2) 509 731 851

3) 668 356 436

4) 881 238 455

5) 605 635 605

Mogą Państwo także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php