W dniu 21.02 w naszej szkole gościła p. Ochniowska koordynator dla studentów polskich z Departamentu Spraw Zagranicznych z Uniwersytetu Viadrinia we Frankfurcie nad Odrą.

Pani Ochniowskiej towarzyszyła Galina, studentka kulturoznawstwa, która pochodzi z Ukrainy. Galina opowiedziała naszym uczniom o wartościach i korzyściach nauki języków obcych.

Pani Ochniowska przybliżyła wszystkim, jakie możliwości daje znajomość języków obcych m.in. Studia poza granicami naszego państwa.

Bardzo dziekujemy p. Karolinie Ochniowskiej oraz Galinie za przyjęcie zaproszenia.