W naszej świetlicy prowadzona jest innowacja pedagogiczna do Ogólnopolskiego Programu „Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę, badam i dotykam”. Innowacyjna forma działalności ma charakter dydaktyczno-wychowawczy. Głównym celem innowacji jest wsparcie rozwoju dzieci , angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy, niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł wzroku, węchu, dotyku, smaku.