Na poszukiwanie wiosny

25 marca 2023 r. udziałem w 44 Rajdzie „Wiosennym” 12 osobowa grupa turystów z SP w Czułczycach zainaugurowała kolejny sezon turystyczny. Rajd został zorganizowany przez Oddział PTTK w Chełmie oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i zgromadził  ponad 100 uczestników z Chełma, Sawina, Czułczyc, Woli Uhruskiej, Pawłowa i Poniatowej   Uczestnicy zobaczyli pomniki powstania styczniowego w Rudce, Świerżach i Żalinie, park podworski w Hniszowie gdzie rośnie legendarny dąb „Bolko” oraz 7 innych pomników przyrody, park podworski i neogotycki kościół w Świerżach, wiatrak koźlak w Żalinie. Trasa wędrówki prowadziła z Żalina do Ośrodka Edukacyjnego w Brzeźnie. Było tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkurs przyrodniczo – krajoznawczy, w którym 3 miejsce zajął Daniel Styk, 4 Szymon Cichosz, a na 5 miejscu uplasowała się Aleksandra Cichosz.  Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, drużyna dyplom za udział  zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe znaczki rajdowe i potwierdzenia zdobycia punktów na odznaki turystyczne. Maja Szozda i Mateusz Kaczorowski wstąpili do PTTK i na rajdzie otrzymali legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne.