Jan Paweł II pisał: „Patriotyzm to nie tylko umiłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego, lecz również miłość, która obejmuje dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”.

Dziś postanowiliśmy zadbać o naszą lokalną ojczyznę i korzystając z pięknej jesiennej pogody – zagrabialiśmy liście wokół kościoła. W podziękowaniu – otrzymaliśmy jabłka z parafialnego sadu.