W Dniu Edukacji Narodowej, gdy nasze myśli biegną w stronę nauczycieli, pedagogów, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły, przypominamy słowa naszego patrona – św. Jana Pawła II, który mówił do wszystkich zatroskanych o edukację:

„Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu”.